Energi


Stor betydning for energibudgettet

Bøjsø døre & vinduer er med helt fremme, når det gælder energi-effektive vinduer og døre. Vores koblede Triowood® system overholder som standard de gældende krav helt frem til år 2020. For en beskeden merpris, kan Triowood® også leveres som plusenergi (Energiklasse A), hvor isoleringsevnen er bedre end de krav, der forventes i år 2020.

Når der bygges nyt eller energirenoveres, har vinduer og døre stor betydning i det samlede varmetab. Her er meget at spare på varmeregningen, samtidig med at der tænkes miljørigtigt.

Vores koblede Triowood® system er som standard energiklasse B. Her er der fokus på at opnå stærkest mulig energieffektivitet, uden at energibelægninger i glasset bliver så kraftige, at det har nogen betydelig påvirkning af udsynet gennem vinduet. Det er ligeledes en rentabel løsning, når varmetabet sættes i forhold til prisen på de anvendte glastyper.

I Bygningsreglementet 2010 (BR10) er der stillet krav om vinduets samlede energitilskud. Dette udtrykkes som en værdi ”Eref”. Eref angiver hvor meget energi, der kommer ind af vinduet, modregnet det varmetab, der er gennem vinduet (U-værdi). Desuden tages der også højde for vinduets evne til at lukke lys ind (LT-værdi) og vinduets evne til at lukke varme ind (G-værdi). Eref beregnes i fyringssæsonens 8 måneder.
 

Eref beregnes på et referencevindue i europæisk standardmål 1230 x 1480 mm.
Der er ingen energikrav ved fredede og bevaringsværdige bygninger.

Energiberegning af Bøjsø vinduer - sådan gør du:

Når du modtager tilbud og/eller ordrebekræftelse fra Bøjsø, medleverer vi de nøjagtige energital for det enkelte element, hvor du også får en samlet beregning af hele specifikationens gennemsnitlige u-værdi. Ønsker du at få det yderligere specificeret, kan vi også medsende et skema hvor alle talværdierne fremgår for den aktuelle sags specifikation.

 

Hvor meget kan du spare?

Beregn hvor meget du kan spare på varmeregningen ved hjælp af nogle få indtastninger.
Programmet kan beregne besparelsen ud fra m2 boligareal eller m2 vinduesareal. 
Klik på lommeregneren for at se hvor meget du kan spare ved at skifte til energivinduer.